Sınav Duyurusu

Kurumumuzda hizmete duyulan ihtiyaca binaen; birimi, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, başvuru şartları ve bu sınava ilişkin konu başlıkları ekte belirtilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğimizin görevde yükselme kapsamındaki 121 kadro ile unvan değişikliği kapsamındaki 134 kadroya, düzenlenecek Görevde Yükselme ve unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

Kurumumuzda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memur personelin (aday memurlar hariç) katılabileceği Görevde Yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavının tarihi, sınav yaptırılacak kurum ile birlikte belirlenerek bilahare ilan edilecektir.

 İlanda belirtilen başvuru süresinin son günü itibariyle aranılan nitelikleri taşıyanlar, son başvuru tarihine kadar başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

 Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

 Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün www.mta.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Yapılan başvuruların Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenmesi neticesinde aranılan şartları taşıyanlara ilişkin Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilecek olan listeye karşı ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde itiraz edilebilecektir. İtirazlar en geç on iş günü içinde değerlendirilerek  karara bağlanacaktır.

İlan edilen kadrolar için sınava katılmak isteyen personelin, örnek dilekçeyle ıslak imzalı olarak en geç 17.06.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar birimleri aracılığıyla  başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Gemide, izinde veya arazide bulunan personelden sınava katılmak isteyenlerin, sonradan ıslak imzalı dilekçelerini göndermek kaydıyla, birim amirliklerine e-mail yoluyla sınav başvuruları kabul edilecektir.


İlgili Dokümanlar:Yayınlanma Tarihi: 09.06.2022
İlgili Birim: Personel Ve Eğitim Dairesi