İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (Icp-Ms) Cihazı Alınacaktır

Genel  Müdürlüğümüzün  ihtiyacı  olan, İndüktif  Eşleşmiş  Plazma-Kütle  Spektrometresi(ICP-MS) Cihazı Alımıihalesi 24/05/2024 tarih saat10:30'da yapılacaktır.


İlgili Dokümanlar:Yayınlanma Tarihi: 13.05.2024
İlgili Birim: Makina İkmal Dairesi