4-B Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları

Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereğince; 12.12.2022 tarihinde ilan edilen 11 (onbir) sözleşmeli personel alım ilanına dair Kariyer Kapısı Sistemi üzerinden alınan başvurular incelenmiş olup, en yüksek  KPSS puanı alan adaydan başlamak üzere ilgili pozisyon sayısı kadar asıl ve 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenmiş; başvurusu onaylananlar ile gerekli şartları taşımayan, eksik belge yükleyen ya da KPSS puanı ile sıralamaya giremeyen adaylara Kariyer Kapısı Sistemi aracılığı ile gerekli bildirimler yapılmıştır. Başvuru yaptığı pozisyon için asıl ve yedek olarak belirlenen aday listesi aşağıda belirtilen linkte yayınlanmış olup;

Asıl adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 16.01.2023 Pazartesi günü mesai bitimine (saat 17:30’a) kadar Kurumumuz Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Asıl listedeki adayların evrak teslim tarihleri içerisinde başvuruya gelmemesi veya aranan şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, çağrılacak yedek adaylar Kurumumuz web sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

Adayların istihdamı ancak tüm belgelerin teslimi ve Arşiv Araştırması neticesinde yapılacaktır.

Bu ilan tüm adaylara tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ASIL ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1   Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğuna dair beyan.

2   Görevine yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair beyan.

3   Tahsil belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti.

4   Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Belgesi  aslı ve fotokopisi.

5   Adli Sicil kaydı olmadığına dair beyan.

6   8 adet vesikalık fotoğraf.

7   Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)

8   Daha önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda hizmeti olanların hizmet belgesi.

9   Kan grubunu belirten belge.

10 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 4/B pozisyonunda daha önce çalıştığını beyan eden

     adayların; ayrılış tarihi ve ayrılış nedenini belirten çalışma belgesi.

11 KPSS sınav sonuç belgesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı

No:11 06530 Çankaya/ANKARA

Bilgi için irtibat telefonu: 0 (312) 201 10 00/Dahili : 11 45/ 11 47/ 10 96

E posta adresi: personel1@mta.gov.tr


İlgili Dokümanlar:Yayınlanma Tarihi: 03.01.2023
İlgili Birim: Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığıİhale İlanlari (Tamamı)


İhale ilanı bulunamadı