II. Toros Jeolojisi Sempozyumu

Toros Kuşağı'nda araştırmalar yapan yerbilimcilerin bugüne kadar olan bilgi birikimlerinin bilimsel bir platformda tartışılması, elde edilen sonuçların derlenerek Toros Kuşağı'na ait bir kitap haline getirilmesi, tecrübelerinin genç kuşaklara aktarılması, tektonostratigrafik ve metalojenik modellerin ortaya konulması amacıyla 28-30 Kasım 2022 tarihlerinde "II. Toros Jeolojisi Sempozyumu" düzenlenecektir.

Tektonik, Stratigrafi, Maden Yatakları, Karst, Sedimantoloji, Paleontoloji, Magmatizma, Metamorfizma, Hidrokarbon Aramaları konularında çalışmalar ele alınacaktır. Elde edilecek veriler, Anadolu'nun Jeolojik yapısının hangi süreçlerle kazanıldığına yönelik Toros Kuşağı penceresinden yeni bir perspektif kazandıracak, ekonomik yeraltı kaynaklarının aranması ve ortaya konulması hususunda araştırmacı kuruluşlara fayda sağlayacaktır.

Bu kapsamda, Sempozyuma kayıt işlemi ve Sempozyum ile ilgili önemli tarihler, öz yazım formatı, sözlü-poster sunum taslakları ve Sempozyum ile ilgili bilgiler 
https://www.mta.gov.tr/torossemp2022/ adresinde yer almaktadır.


İlgili Bağlantılar:


İlgili Fotoğraflar:


 


Yayınlanma Tarihi: 07.09.2022
İlgili Birim: Jeoloji Etütleri Dairesi