Kuruluşumuzda uzun dönem staj yapacak öğrencilerin listesi yayınlanmıştır.

Kuruluşumuzda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği 2022-2023 Eğitim-Öğretim Döneminde uzun dönem staj yapacak öğrencilerin listesi yayınlanmıştır.

KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

Staj yapacak öğrencilerin 12 Eylül 2022 tarihinde aşağıda belirtilen evrakları Kuruluşumuz Öğrenci İşleri Servis Şefliğine getirmeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler

  1. Staj Sözleşmesi
  2. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Getirmeyenler staja kesinlikle başlatılamaz)
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Arkalı-Önlü)
  4. Fotoğraf (1Adet)

ÖNEMLİ

Staj yapacak öğrencilerin getirmesi zorunlu olan okul sözleşmelerini öncelikle okul tarafından onaylattıktan sonra Kuruluşumuz onayına getirmeleri önemle duyurulurYayınlanma Tarihi: 16.08.2022
İlgili Birim: Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı