• Yerbilimleri Araştırmaları
  Yeraltı Zenginliklerimizi Arıyoruz
  Jeoloji • Jeofizik • Sondaj
 • Havadan Jeofizik Çalışmalar
  Bir Uçtan Bir Uca Ülkemizi Tarıyoruz
  Manyetik • Radyometrik
 • Minerallerimiz
  Topraklarımızdaki Değerleri Gün Yüzüne Çıkartıyoruz
  Jeoloji • Jeofizik • Etüt

HABERLER

Ücretli İş Birim Fiyatları

Hizmet başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilmekte olup, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları resmi yazı ile, özel kuruluş ve şahıslar dilekçe ile Kurumumuza başvuru yapabilirler. Başvurularda belirtilen hizmete ilişkin bilgiler doğrultusunda, konunun teknik özellikleri nedeniyle karşılıklı görüşmeler yapılması gerekmektedir

Sayfaya Git
MTA Dergi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi 1936 yılından bu yana yayın hayatına devam eden, yerbilimleri alanında en uzun tarihçeye sahip hakemli bilimsel yayınlardan biridir. MTA Dergisi 1936-1983 yılları arasında tek bir dergi olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleler içerecek şekilde basılmış, 1985'den bu yana ise Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dergi şeklinde ve 2019 yılı itibariyle yılda 3 kez yayımlanmaktadır. .

Sayfaya Git
Yerbilimleri Portalı

Yerbilimleri Harita Görüntüleyicisinde sunulan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü -MTA- 'ne ait yerbilim verileri tanıtım amaçlıdır. Bu veriler resmi bir belge niteliğini taşımaz, insan hayatını ilgilendiren konularda ve teknik çalışmalarda referans olarak kullanımlardan doğacak sorumluluk MTA Genel Müdürlüğüne ait değildir. Bununla birlikte sunulan yerbilim verileri bölgesel ölçekteki araştırmalarda kullanılabilecek niteliktedir. Ancak, sunulan harita, şekil, bilgi ve belgelerin her hakkı MTA Genel Müdürlüğü'ne aittir.

Sayfaya Git
E-Ticaret Portalı

MTA Genel Müdürlüğü'nün kurulduğu 1935 yılından itibaren yaşama geçirdiği yer bilimlerinin hemen her alanında, yerli ve yabancı tüm araştırmacılar tarafından yapılan araştırma ve çalışmaların (ilk başvuru kaynağı olan) bilimsel ve teknik içerikli hazırlanan rapor, kitap, haritalar, …vb. dokümanların internet ortamında satın alınabilmesi amacı ile MTA E-Ticaret Sitemiz halkımızın hizmetine açılmıştır.

Sayfaya Git
Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası

Türkiye genelinde, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen, maden arama ve araştırma faaliyetlerinde elde edilen tüm jeolojik veri ve dökümanlar 07/09/2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 3213 Sayılı Maden Kanunu Ek Madde 13 ile: Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasına iletilir. TÜVEK’e giriş (https://tuvek.mta.gov.tr) adresinden sağlanır.

Sayfaya Git
Tabiat Tarihi Müzesi Randevu Sistemi

Doğanın ve insanlığın milyonlarca yıllık tarihine ev sahipliği yapan MTA Tabiat Tarihi Müzesi, İlk kez 7 Şubat 1968 tarihinde ziyaretçileri ile buluşmuştur. Türkiye'nin uluslararası standartlara sahip ilk ve tek tabiat tarihi müzesi, MTA'nın araştırmacı kimliğine paralel olarak bugün oldukça zengin bir koleksiyona sahiptir. Müze'de ülkemiz ve dünyanın çeşitli yerlerinden hayvan ve bitki türleri, fosil, mineral, kayaç ve maden örnekleri ayrıca Enerji parkında her türlü enerji kaynakları ve enerji şekilleri sergilenmektedir.

Sayfaya Git

HIZLI ULAŞIM

Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi

Ülkemizde 20. yüzyıla kadar kendi sahip olduğu değerleri halka tanıtan bir "Doğa Tarihi Müzesi" oluşturulamamıştır. Yerbilimleriyle ilgili birçok ilke imza atan MTA, ülkemizdeki bu eksikliğin giderilmesine yönelik olarak 1960'lı yıllarda bilim, eğitim ve kültür...

Devamı

MTA Kütüphanesi

MTA Genel Müdürlüğü Kütüphanesi; 1935 yılında Enstitünün kuruluşundan itibaren hizmet vermektedir. Kütüphanemizdeki; yaklaşık 48.000 kitap; abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanan süreli yayın sayısı 2.321 başlıkta yaklaşık 200.000 adettir. Ayrıca 2 adet...

Devamı

Enerji Hammadde Arama ve Araştırma

Ülkemizin enerji hammaddelerinin (kömür, bitümlü şeyl, asfaltıt, uranyum, jeotermal enerji vb.) potansiyelini ortaya koymak ve envanterini çıkarmak, arama ve araştırma projeleri sonucunda bulunan potansiyellerin kalite ve rezervlerini tespit etmek...

Devamı

Deniz Araştırmaları

Kara alanlarında bilinen jeolojik yapıların deniz altındaki devamlılıklarının, deniz tabanı altındaki doğal kaynakların araştırılması, aranması ve bulunması, denizden toplanan verilerle raporlar, envanterler ve haritalar hazırlanması, deniz tabanı altında...

Devamı

Jeoloji Araştırmaları

Jeoloji Araştırmaları, ülkemiz doğal kaynaklarının aranması ve araştırılmasına yönelik jeolojik özelliklerin tespiti, maden aramacılığı, enerji hammadde aramacılığı, doğa kaynaklı afet ve çevre kirliliği ve buna benzer Kurumumuz görev tanımlarını kapsayan...

Devamı

MTA ve IUGS
Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği (TUJBB)

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği'nin (IUGS) Türkiye temsilcisi MTA Genel Müdürlüğü'dür. IUGS'in ülkemizde misyonu MTA Genel Müdürlüğü nezdinde faaliyetlerini yürüten Türkiye Jeoloji Bilimleri Birliği (TUJBB) tarafından yerine getirilmektedir.

Devamı