ARAŞTIRMALAR

Kurumumuz, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle, kendisini sürekli yenileyerek, jeolojik-jeofizik araştırmalar, metalik, endüstriyel ve enerji hammadde (kömür, jeotermal ve nükleer enerji vb.) aramaları, analiz ve teknolojik testler, fizibilite çalışmaları, deniz jeolojisi - jeofiziği araştırmaları, çeşitli bilimsel ve teknolojik araştırmalar gibi çok çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

HİZMETLER

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü olarak kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişi/kişilere ruhsat sahalarında karşılaştıkları sorunların çözümünde yardımcı olmak, madenciliğimize destek vermek ve maden yataklarının geliştirilmesi, bölgesel bilgi birikiminin artırılması amacıyla, Ülkemiz genelinde ve hatta yurt dışında, maden ve enerji hammadde arama, sondaj, jeoloji, çevre, jeofizik ve laboratuvar analiz çalışmaları, bilimsel dokümantasyon ve tabiat tarihi müzesi faaliyetleri gibi konularda hizmetler sunulmaktadır.